დავალების დეტალების სანახავად აუცილებელია გაიაროთ ავტორიზაცია ან გაიაროთ ვერიფიკაცია.
ვერიფიკაციის გასავლელად საჭიროა შეიყვანოთ საბანკო მონაცემები სადაც მოხდება ანგარიშწორება.